V O Ľ N É   P R A C O V N É   M I E S T A   -   KARIERA
Spolupráca
OCENENIE PRE NAŠE ZARIADENIE
V októbri sme si boli v Brne prevziať ocenenie Poslanie opatrovať za najlepší príbeh roka

Prečítajte si príbeh
A písali o nás aj v My noviny, Pardon
OCENENIE SOCIÁLNY ČIN ROKA
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE
ZARIADENIE PRE SENIOROV
ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA
Sme rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
so sídlom na P. O. Hviezdoslava 66 v Topoľčanoch.
Sociálne služby poskytujeme formou:
- pobytovou celoročnou
- pobytovou týždennou
- ambulantnou dennou
IČO:  42118727          DIČ: 2022567723
Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z. z.:
Zriaďovateľ:
NITRIANSKY samosprávny kraj

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Novinky z oblasti sociálnych vecí
 
ŽUPNÉ OZVENY:
Jún 2018         Kraj investoval do stravovacej prevádzky                       Orginál (PDF)
Marec 2017      Tam, kde sú srdcia široké, nie je dom nikdy tesný                Orginál (PDF)    
Január 2017     Čarovné a obdivuhodné                                               Orginál (PDF)
                         


DRUHÁ VLNA COVID-19

S cieľom chrániť  zdravie našich obyvateľov, v maximálnej možnej miere, dňom 1.októbra 2020 Interný krízový tím prijal preventívne opatrenie, ktorým vstupuje do platnosti 
ZÁKAZ NÁVŠTEV v Zariadení sociálnych služieb "MÔJ DOMOV".

Nami prijaté opatrenie je nedobrovoľné, sme nútení pristúpiť k takémuto riešeniu vzhľadom na celkový vývoj situácie v SR. Za problémy spojené s prijatým opatrením sa úprimne ospravedlňujeme!
Prosíme všetkých o pochopenie a podporu!

O ďalších krokoch budeme aktuálne informovať prostredníctvom fb stránky Moj Domov a na webe.